Osebam s stomo zagotavljamo celostno oskrbo že 30 let!

Naše zdravstveno osebje je tu, da vam pomaga pri premagovanju novih izzivov, ki jih prinaša stoma.

Dejavnost opravljamo brezplačno na področju celotne Slovenije.

Naše medicinske sestre in zdravstveniki so dodatno strokovno usposobljeni za delo z osebami s stomo


Njihovo poslanstvo je, da so vam in vašim svojcem v podporo, vas učijo samonegovanja in vam pomagajo pri izbiri ustreznega pripomočka.