O kolostomi

Beseda “kolostoma” izhaja iz dveh grških besed: “colon” (široko črevo) in besede “stoma” (odprtina).

O kolostomi govorimo takrat, kadar kirurg del zdravega širokega črevesa izpelje na površino trebuha, kjer naredi odprtino, skozi katero oseba s stomo odvaja blato.

Zdravi del prebavne cevi deluje normalno.
Je okrogle ali ovalne oblike in je videti kot ustje cevke. Je rožnate barve (podobna je ustni sluznici).


Odvajanje blata mimo širokega črevesa ali danke je potrebno izpeljati zaradi različnih bolezni in težav. Tak odvod je običajno trajen. So pa tudi primeri, ko je stoma le začasen ukrep (začasna stoma).

Stoma ni oživčena, zato je neobčutljiva na bolečino. Prav zaradi tega morate biti če posebej pazljivi in skrbeti, da ne pride do morebitnih poškodb.

Pripomočki za nego kolostome

Kmalu bomo dodali še več vsebin! 

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na 080 15 45 ali na info@nega.si.