O urostomi

Beseda izhaja iz dveh grških besed: “urine” in “stoma” (odprtina). Urostomo naredijo takrat, kadar je potrebno poskrbeti za odtok urina iz mehurja po umetni poti.

Na 
trebušni steni napravijo odprtino, skozi katero izpeljejo del črevesa, v katerega sta izpeljana oba sečevoda. Največkrat je urostoma stalna.

S pomočjo preusmerjenega odtoka lahko urinarni sistem normalno deluje.

Pripomočki za nego urostome

Kmalu bomo dodali še več vsebin!

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na 080 15 45 ali na info@nega.si.